Spannende verhalen

Hannah had een verzoek voor de volgende Bijbelmomenten: ze wilde nu graag eens een spannend verhaal dat ze nog niet kende. Voor haar idee ging het overal altijd over dingen die ze al lang wist: op school, in de kerk, in de kinderbijbel… Het werd gewoon saai.

Nou, daar konden we wel gehoor aan geven. Het is even langer zoeken naar een knutselwerkje dan bij “David en Goliath” of “Daniël in de leeuwenkuil”, maar verder staan er genoeg gedeelten in de Bijbel die ook voor haar nog nieuwe dingen bevatten. Ik besloot om een paar Bijbelmomenten over de profeten te houden. We hebben eerst kort gepraat over het begrip profeet: wat is dat voor iemand, wat doet hij, welke profeten kennen we uit de Bijbel? Daarna hebben we het boek Ezechiël doorgenomen. Niet helemaal gelezen – dat werd een beetje te gortig – maar ik had een soort samenvatting gevonden die de grote lijn uitlegt, en plaatjes op freebibleimages.org . Een paar perikopen waarvan ik dacht dat ze interessant zouden zijn of dat ze goed de kern van Ezechiëls profetieën weergaven, hebben we samen gelezen.

Er kwam heel wat voorbij dat nieuw was voor onze kinderen. Een visioen over wezens met vleugels en vier koppen, ronddraaiende wielen, een troon van vuur en daarop God Zelf… Ezechiël die meer dan een jaar op zijn ene zij moest liggen en toen nog 40 dagen op z’n andere zij, om uit te beelden hoe lang Israël ontrouw was geweest aan God; de opdracht om z’n haar af te knippen en in delen te verbranden, met het zwaard in stukken te slaan en in de wind weg te laten waaien… Het toppunt was natuurlijk het visioen waar uitgedroogde botten weer tot leven worden gewekt. Eigenlijk zijn die profetenboeken helemaal niet zo “taai” als ze soms lijken 😉 (Al hebben we er nu natuurlijk wel de aansprekendste gedeelten uit genomen).

We sloten af met de tekst uit Ezechiël 36, waar God de uiteindelijke oplossing biedt voor het probleem van Israëls zonde: “Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.” Dat was weliswaar een beeldspraak die ze al wel kenden, maar die ik te belangrijk vond om over te slaan.

Volgende week wil ik het over Habakkuk gaan hebben. Dat is maar een kort boekje, maar wel een bijzondere: het bevat geen profetieën van Habakkuk tegen het volk Israël of tegen andere volken, maar zijn persoonlijke wanhoopskreten richting God en Gods antwoord daarop, gevolgd door Habakkuks totale verandering die uitloopt in een loflied vol vertrouwen. Ik ben benieuwd wat wij en ons kroost daar van op kunnen steken 🙂

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *